Algemene Voorwaarden
 I.   Auteursrechten
Een fotoreportage van Xzi Photography wordt beschouwd als een artistiek werk. Het is daarbij onderhevig aan auteursrechten.
Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijden bij de fotograaf, Hilde Schmitz. De foto’s blijven ook steeds intellectueel eigendom van de fotograaf. De reproductierechten blijven altijd onvervreembaar eigendom van de fotograaf, zowel moreel als intellectueel. Dit geldt zowel voor foto's(digitale bestanden), dvd's of om het even welke creatie tenzij anders vermeldt in de offerte.
De klant geeft XZi Photography/Hilde Schmitz de toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotionele doeleinden op internet (vb. website, blog, facebook, instagram, pinterest, …) en in drukwerk (vb. zaak kaartjes, flyers, cadeaubonnen, prijslijsten, demo-albums, …) De klant ontvangt hiervoor geen enkele vergoeding.
Indien u  niet wil dat de gemaakte foto’s gebruikt worden voor promotionele doeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient u dit vóór de reservering per  email kenbaar te maken.
Wanneer u,  als klant,  bestanden in hoge resolutie heeft aangekocht, heeft u het recht tot reproductie hiervan voor eigen gebruik. XZi Photography kan echter nooit verantwoordelijk gesteld worden voor kleurafwerkingen of andere problemen als foto’s of fotoproducten werden afgedrukt bij derde partijen.
Aangekochte digitale bestanden worden steevast in JPEG formaat afgeleverd. RAW bestanden worden nooit geleverd/verkocht.
Indien u foto’s online plaatst bent u verplicht XZi Photography hierbij te vermelden.
Het is absoluut niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel foto’s in lage resolutie voor web-gebruik als foto’s in hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door de fotograaf. Dit wil zeggen dat het niet is toegestaan om vb. Filters of een eigen bewerkingen toe te passen op mijn foto’s.

II.   Prijsopgaven, prijze, betalingen en levering
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 21 dagen. Bij niet-betaling is vanaf de vervaldag een verwijl rente verschuldigd ten belope van 1% per maand. Xzi Photography behoudt zich ook het recht voor om een schadevergoeding n te roepen van 10% op het achterstallige factuurbedrag met een minimum van 50,00 €.
Alle verzendingen van goederen geschieden op risico van de koper.
Leveringstermijnen worden louter ten titel van inlichting gegeven en binden ons niet. Vertragingen t.o.v. de toegezegde leveringstermijnen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding wegens laattijdige uitvoering.
Klachten m.b.t. de geleverde goederen en/of digitale beelden worden enkel aanvaard indien zij schriftelijk worden gedaan binnen de 8 dagen enkel aanvaard indien zij schriftelijk worden gedaan binnen de 8 dagen na verzending van de goederen en/of digitale beelden.
De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal als deze het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden die buiten de verantwoordelijkheid van de fotograaf vallen. Denk hierbij aan kinderen die niet willen meewerken, instructies van de fotograaf die niet opgevolgd worden,  weersomstandigheden, enz … .

III.   Privacy & persoonsgegevens
XZi Photography zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. De privacyverklaring van XZi Photography is van toepassing.